Hovedutvalg for kultur og utdanning bevilget i dag, mot stemmene fra Frp’s to representanter, 70.000 kroner i tilskudd for å sikre at skulpturen ”Innadvendt stranding”, laget av den danske kunstneren Claus Ørntoft, blir liggende i ”Daumannsbukta” på Kapelløya i Søgne.  Tilskuddet gis under forutsetning av at Søgne kommune bevilger tilsvarende sum til sikring av skulpturen. Skulpturen var en del av kunstprosjektet Genius Loci, et prosjekt som gikk over tre år og der fylkeskommunen var inne med tilskudd i alle tre årene. ”Innadvendt stranding” ble en del av prosjektet i 2002.


 
 

av Torkelsen, Jan, publisert 23. februar 2006 | Skriv ut siden