Miljøvernminister Helen Bjørnøy kommer med positive signaler om Hestmanden i et skriftlig svar på et spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H). Gitmark tar opp den enorme innsatsen som er lagt ned i restaureringen av D/S "Hestmanden", det eneste gjenlevende skipet i Nortraskipsflåten.  Gitmark vil blant annet vite hva Bjørnøy vil gjøre for å få fullført restaureringen og for å få tilrettelagt skipet for formidling av historien til både skipet og krigsseilerne. Miljøvernministeren svarer at det er under etablering en arbeidsgruppe for å sikre formidlingsdelen. Hun opplyser at arbeidet med tilrettelegging for formidling kan skje parallelt med de avsluttende istandsettingsarbeidene på skipet.

 

Miljøvernministeren skriver at det til nå er bevilget 44,5 millioner kroner over Miljøverndepartementets budsjett til istandsetting av D/S ”Hestmanden”. Istandsettingsarbeidet er utført under oppsyn av Riksantikvaren. Det gjenstår 10 til 12 millioner kroner før fartøyet er ferdig restaurert, og det endelige beløpet vil komme på 55 til 57 millioner kroner. Riksantikvaren er innstilt på å opprettholde tilskuddene til skipet i 2006, 2007 og 2008 på samme nivå som de har vært de siste årene med sikte på at fartøyet kan stå ferdig restaurert i 2008.
Helen Bjørnøy miljøvernministerHun skriver videre at Stiftelsen Hestmanden ønsker å drive skipet som et flytende krigsseilermuseum og har søkt Kultur- og kirkedepartementet om 12,5 millioner kroner til tilrettelegging for museumsdrift. De totale kostnadene er beregnet til 20 millioner kroner. -Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ser betydningen av at D/S ”Hestmanden” tilrettelegges slik at krigsseilernes historie kan formidles. Det er under etablering en arbeidsgruppe med sikte på å sikre en løsning for formidling. Det tas sikte på at arbeidet med tilrettelegging for formidling kan skje parallelt med de avsluttende istandsettingsarbeidene, skriver Helen Bjørnøy

av Torkelsen, Jan, publisert 2. februar 2006 | Skriv ut siden