Fylkesutvalget stilte seg denne uken enstemmig positivt til at Sørlandets Teknologisenter søker om å bli et av de kommende Norwegian Centres of Expertice. Fylkesutvalget vil komme tilbake til økonomisk medvirkning på et senere tidspunkt. Norwegian Centres of Expertice er et nytt nasjonalt program for de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklynger i Norge. Det forutsettes et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i klyngen. Programmet er en spissatsing med høye inntakskriterier. Kun et begrenset antall klynger vil bli tatt opp i programmet.

 

Sørlandets Teknologisenter A/S er en aktiv aktør innen nyskapings- og kommersialiseringsvirksomhet på Sørlandet. For å være best mulig forberedt til utlysningen i år har en ønsket å gjennomføre et forprosjekt for å få etablert et av Norwegian Centres of Expertice innen IKT-miljøet på Sørlandet.
Dersom Sørlandets Teknologisenter A/S blir godkjent som et av Norwegian Centres of Expertice vil programmet kunne utgjøre totalt 14 millioner kroner årlig. Bedriftene i klyngen skal dekke fire millioner kroner. Teknologisenteret har sendt henvendelse til vitige virkemiddelaktører på Sørlandet om å gi signal om mulig regional medfinansiering på tre millioner kroner. Henvendelsen er blant annet sendt til både Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner.
STS-logo

av Torkelsen, Jan, publisert 21. februar 2006 | Skriv ut siden