Vest-Agder fylkeskommune gir 125.000 kroner som økonomisk tilskudd til rullering av kommunedelplan for Lyngdal sentrum. Det besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø enstemmig i dag. Hovedutvalget legger til grunn at den totale prosjektkostnaden vil være på minimum 350.000 kroner. Fylkeskommunen har tidligere gitt tilskudd til utarbeidelse av en ”stedsanalyse og mulighetsstudie” for Lyngdal sentrum. Denne utredningen tar i første rekke for seg Alleen sentrum. Det kommunedelplanarbeidet som nå skal gjennomføres kan betraktes som en oppfølging av mulighetsstudien/stedsanalysen.


 

0

av Torkelsen, Jan, publisert 22. februar 2006 | Skriv ut siden