På årets budsjett er den fylkeskommunale støtten budsjettert med 1.050.000 kroner. Fylkesrådmann Tine Sundtoft anbefaler i saksfremlegget at den fylkeskommunale andelen oppjusteres som følge av alminnelig prisutvikling og for å løfte Vest-Agder fylkeskommunes partistøtte i forhold til gjennomsnittet for fylkeskommunene. 60 prosent av statsstøtten i 2005 utgjør 1.395000 kroner.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden