Etter at marinen trakk seg ut av Marvika-anlegget på Lund i Kristiansand har flere tunge kulturinstitusjoner samlet seg i området. Disse holder til i bygninger som er modernisert og i noen tilfeller relativt nybygde. Hovedutvalg for kultur og utdanning besøkte i dag virksomhetene. Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, Kirkefestspillene og Opera Sør presenterte sine virksomheter, planer fremover og utfordringer. Det fremgikk at kulturinteresserte har mange spennende opplevelser å se frem til fremover.

 

Innledningsvis på møtet orienterte daglig leder Ernst Aukland om kultur- og teaterhusprosjektet i Kristiansand som skal stå ferdig i 2010. Alle de fire kulturinstitusjonene i Marvika ser frem til å kunne ta i bruk den nye storstua i landsdelshovedstaden som på en unik måte vil gjøre det mulig å forene teater, konsertvirksomhet og opera i samme bygning.
Direktør Øystein Eidsaa i Kristiansand Symfoniorkester rapporterte om at orkesteret driver på et meget høyt aktivitetsnivå. I fjor ble det gjennomført 125 konserter for rundt 35000 tilhørere. Orkesteret har nå 50 musikere. Det er et mål å få dette utvidet til 70 musikere i 2009.
Teatersjef Alex Scherpf fra Agder Teater berettet om sine tanker om utviklingen av teater som skal stå på fire ben. Det ene ”Det gamle Agder” som består i å bruke de kunstneriske ressursene som finnes i landsdelen fra før. Det andre ”Det nye Agder” som peker på at teateret skal skape nye produkter, noe annet en de andre teatrene. Det tredje benet ”Det unge Agder” går på talentutvikling. Det fjerde kaller han ”Agder arena” som går ut på å flytte fremføringer ut av teaterbygget til for eksempel scener i naturen – ikke bare Fjæreheia og Kråkeviga – men også andre steder. Han så blant annet for seg en oppsetning drivende på en lekter i Otra. Han sa også at teateret nå arbeider med et stort opplegg knyttet til Wergeland som jubilerer som neste store forfatter.
Kirkefestspillene feier i år 35 år. Virksomheten er nå på et høyt nivå. I 2005 ble det arrangert 30 konserter. I år legges det opp til en markering av jubileer for både Mozart og Ibsen. Det ble også avslørt at Sissel Kyrkjebø er å finne på årets artistliste.
Opera Sør har planer om å satse fremover. Det er et mål å få til en internasjonal operafestival i Kristiansand når det nye teater- og konserthuset står klart. Det vil være en nasjonal nyvinning. Opera Sør ser også på muligheten for å etablere et semiprofesjonelt operakor.

av Torkelsen, Jan, publisert 23. februar 2006 | Skriv ut siden