Utbyggingen av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad kommune nærmer seg oppstart. Kommunestyret har enstemmig vedtatt reguleringsplanen for arealene som Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune har arbeidet sammen om for å få utviklet til en regional kulturattraksjon. Fylkestinget vedtok i juni 2003 enstemmig en partnerskapsavtale med Hægebostad kommune om overtakelse av Tingvatn Leir fra Forsvarsbygg.  Det fremkom i vedtaket at fylkeskommunen og Hægebostad kommune skal dele på ansvar, investeringer og driftsutgifter for stedet.

Leiranlegget, med en eiendom på 18 800 m2 og flere bygninger, ble kjøpt av Forsvarsbygg for 705.000 kroner. Fylkeskommunen finansierte halvparten pluss en andel av omkostninger ved kjøp av anlegget.
Nå skal det ansettes egen prosjektleder i et tre-årig engasjement. Stillingen er lyst ut. Prosjektlederen skal etter planen være på plass 1. mai. Dersom alt går som forutsatt, kan anlegget stå ferdig i 2008.
Det er Plankontoret Hallvard Homme AS som har utarbeidet reguleringsplanen. Den gamle militærleieren skal knytte sammen besøkssenteret og fornminnefeltet. Det planlegges bygd en kafé og utstillingslokaler med kinosal. På den måten kan besøkende kan få vite litt om hva de skal se etter før de gir seg ut på vandring i området.

Vest-Agder fylkeskommune har foreslått overfor statlige myndigheter at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter blir tatt med i planen for nasjonale pilotprosjekter.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)