Fylkeskommunen har mottatt søknad fra prosjekt LE V EL om 50.000 kroner til videreutvikling og gjennomføring av prosjektet som avsluttes 31. desember neste år. Prosjektet eies og forankres i Den norske Kirke som et diakonalt tiltak. Fylkesutvalget imøtekom i dag enstemmig søknaden. Prosjektet har som hovedidè å skape et lokalt og sammenhengende kurstilbud for par i ulike faser av livet. Kursene skal ha lav terskel og høy kvalitet og søker i prinsippet å nå ut til alle.

Prosjektet startet opp i 2004 og Vest-Agder fylkeskommune bevilget da administrativt 50.000 kroner til oppstart av prosjektet. I 2005 bevilget fylkesutvalget 100.000 kroner til prosjektet. Kursene er tenkt som forebyggende arbeid og starter med LE V EL 0 som skal integreres i den videregående skole og ”avsluttes” med LE V EL 5 for par i spesielle livssituasjoner.
Til sammen har ca. 100 personer deltatt på kurs i 2005.
LE V EL drives av et team bestående av sju personer: kommunelege, jordmor, ledende helsesøster og familiekonsulent fra helseetaten i Kvinesdal kommune, familieterapeut fra familiekontoret i Vest- Agder, representant fra Kvinesdal videregående skole, samt prosjektleder som er kappelan i kirken i Kvinesdal.
Samlivssenteret på Modum Bad vil være prosjektets faglige forankring.
LE V EL har utviklet et eget nettsted www.level-samliv.no hvor alle kurs er presentert og hvor en kan melde seg på kursene. Logo og nettsted er med på gi kursene en god profil, markedsføring og kommunikasjon ut mot aktuelle brukere.
LE V VEL har overføringsverdi til andre kommuner og både Sirdal- og Flekkefjord kommuner har tilsluttet seg prosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. februar 2006 | Skriv ut siden