I morgen arrangeres det åpningskonferanse for nullvisjonsprosjektet i Søgne- og Songdalen kommuner. Det er påmeldt langt over hundre deltakere til arrangementet som finner sted på Søgne Gamle Prestegård. Det blir innlegg fra flere innledere som blant annet samferdselsminister Liv Signe Navarsete (bildet), fylkesordfører Thore Westermoen, politimester Bjørn Hareide, regionveisjef Andreas Setsaa og ordførerne i de to kommunene. Målsettingen for konferansen er å informere, skape engasjement og orientere om nullvisjonsprosjektet.

-Det blir en meget interessant konferanse hvor fokuset vil være på trafikksikkerhetsarbeidet generelt og spesielt på det holdningsskapende arbeidet som nå skal intensiveres gjennom nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen. Det er svært positivt at representanter fra flere virksomheter innen alle de tre forvaltningsnivåene samles om temaet trafikksikkerhet en hel dag, sier konsulent Egil Strømme, som er sentral i Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med trafikksikkerhet.
Strømme peker på at kommunene er viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Han sier også at for fylkeskommunen har det vært naturlig å gå inn som deltaker i nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder. Fylkeskommunene har i følge veitrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene.
nullvisjonlogoDet første nullvisjonsprosjektet startet i Lyngdal- og Farsund kommuner i 2003 og det pågår fortsatt. Som en fortsettelse og utvidelse av konseptet i Lyngdal og Farsund ble det i fjor høst satt i gang et prosjekt i kommunene Audnedal, Åseral og Marnardal. Nå starter et nytt prosjekt i Søgne og Songdalen. Det innebærer at nullvisjonssatsingen nå er representert gjennom prosjekter i sju av Vest-Agders femten kommuner.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. februar 2006 | Skriv ut siden