8.mars er den internasjonale kvinnedagen. I år har offentlige etater, Agderrådet, LO og flere politiske partier gått sammen med 8.mars-komiteen i Kristiansand for å lage en stor regional markering. Det inviteres til konferanse og festkveld som fokuserer på mangfoldet og kreativiteten blant kvinner innen utdanning, kulturliv og arbeidsliv i regionen. Det vil spesielt bli rettet oppmerksomhet på det etniske mangfoldet blant kvinner på Agder som et potensiale for utvikling. Arrangørene understreker at kvinner på Agder trenger denne dagen til å ta nye skritt mot likeverd og likestilling.

All verdens kvinner på Agder-banner
På formiddagen legges det opp til en stor 8.mars-konferanse i Niels Henrik Abels hus i Kristiansand. Fylkesvaraordfører Toril Runden åpner konferansen. Statssekretær Mette Gundersen og Agders representant i Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter Fauzia Mohamed Hashi vil ta for seg temaet: Likeverd for all verdens kvinner på Agder?
Deretter vil flere kvinner belyse temaet: All verdens kvinner på Agder går egne veier. Linda Aleksandersen og Sissel W. Daabus vil fortelle om romanikvinner på Sørlandet. Kristin Berthelsen, som har erfaring fra styreverv i idrettsbevegelsen og næringslivet vil beskrive hvordan det er når en kvinne inntar mannsbastioner. Sarita Sehjpal fra Mother India vil beskrive hvordan det er å være entreprenør og mentor med minoritetsbakgrunn. Grete Hindersland fra Alcoa i Farsund vil deretter gi innsikt i sin jobb som ny direktør. Temaet avsluttes med at elevene Norry Long Prum og Ulrikke Backmann fra Kvadraturen skolesenter presenterer sitt elevbedriftsarbeid.
Konferansens siste tema er: All verdens kvinner og offentlige tjenester. Ordfører Maya Twedt Berli presenterer likestillingstesting i Vegårshei kommune. Lisbeth Reed fra Vest-Agder fylkeskommune tar så for seg spørsmålet om hvordan offentlige tjenester kan fremme likeverd. Zuhra Abdula fra Vågsbygd videregående skole vil deretter fta or seg en ny synsvinkel på skolen. Under temaet slipper det også til en mann. Aslak Andersen fra Hokus Pokus barnehage vil gi innblikk i det å være mann på en kvinnedominert arena. Til sist forteller kommunestyrerepresentant Unn Hovden fra Bykle kommune som best på likestilling på Agder.
QueendomPå kvelden arrangeres 8. mars festkveld på Christiansholms festning hvor det blant annet blir prolog ved FUG-leder og inkluderingskonsulent Loveleen Rihel Brenna og festtale ved førstesekretær i LO Ellen Stensrud. Det blir i tillegg flere kulturinnslag, internasjonal fingermatbuffet og salg av drikke.
Teatergruppa Queendom fra Oslo vil ha innslag både på konferansen og kveldsarrangementet. Dette er ei gruppe norsk-afrikanske kvinner som har høstet flotte kritikker for sitt show: ”Integrert som faen.”( se: http://www.queendom.no/ ).

av Torkelsen, Jan, publisert 16. februar 2006 | Skriv ut siden