KS og Kopinor er innkalt til Riksmeklingsmannen til mekling mandag 13. februar i forbindelse med kopieringsavtalen. Det er så langt ikke satt noen tidsramme for forhandlingene. Etter KS’ oppfatning burde forholdene ligge til rette for en løsning gjennom meklingen i det partene allerede er enige på en rekke punkter, skriver KS på sine nettsider. Bakgrunnen for dagens situasjon uten kopieringsavtale og med forestående mekling, er at prisen for kopiering har vært for høy, og at KS har fått et klart mandat fra sine medlemmer om å forhandle prisen ned.

 

KS skriver at kommunene og fylkeskommunene synes det er urimelig at kopier det allerede er betalt for, ikke skal kunne benyttes flere ganger på samme måte som man kan hvis man kjøper en bok. Gjenbruksforbudet bør derfor bort.
Det skrives også at KS og medlemmene opptatt av at Internett i utgangspunktet er et fritt medium og at man kun skal kunne kreve betaling for utskrifter fra Internett dersom opphavsmannen som velger å legge noe ut på Internett samtidig gir klar beskjed om at utskrifter skal betales for..
Inntil ny avtale er på plass er det, som KS tidligere har informert om, begrenset adgang til å kopiere.

av admin, publisert 9. februar 2006 | Skriv ut siden