Ung-Input er et godt virkemiddel for å oppnå målet om å involvere barn og unge i planprosesser samt virkeliggjøre FNs barnekonvensjon med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og respektert. Hovedutvalg for kultur og utdanning oppfordret i dag alle videregående skoler i Vest-Agder samt frivillige lag og foreninger til å ta i bruk verktøyet i deltakende arbeidsprosesser som angår barn og unge. Ung-Input var et av tiltakene fylkestinget i 2004 prioriterte innenfor satsningsområdet ”unges medvirkning i planprosessene i kommunene” i fylkesplanen.

Ung-Input er utarbeidet til administrasjon og politikere i kommunene. Ideen har vært å lage et verktøy som kan brukes av alle som har ansvar for planlegging og beslutningsprosesser i ulike deler av kommunal virksomhet. Verktøyet gjør det dermed lettere å systematisk involvere barn og unge i kommunal planlegging. Ung-Input kan brukes av saksbehandlere, lærere, prosjektledere og andre i stillinger der det er nyttig, nødvendig og lovpålagt å involvere barn og unge i det arbeidet en utfører.
Ung-Input består av et verktøyhefte og tre rapporter fra pilotkommunene Kristiansand, Lindesnes og Kvinesdal. Det innholder visuelle og kreative metoder for kartlegging, ideuthenting og framtidsplanlegging samt forslag på hvordan en konkret kan bruke metodene på aktuelle temaer. Det kan blant annet brukes på tema innenfor skoleutvikling, oppvekstmiljø i kommunen, kultur og fritid, nærmiljøutvikling, unges engasjement og mulighet for innflytelse, identitet og psykisk helse.
Verktøyet kan brukes for å kartlegge og bevisstgjøre hvordan virkeligheten er, sett fra barn og unge, få fram deres erfaringer, ideer og ønsker for framtiden – og for å legge til rette for at de kan gi innspill eller ta egne beslutninger i utforming av tiltak eller aktiviteter. Verktøyet legger opp til å inkludere mange barn og unge i alderen 10 – 18 år. Det kan være hele skoleklasser, alle på en fritidsklubb, et helt fotballag, eller for eksempel unge i en bestemt aldersgruppe i et nærmiljø.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer