Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune  går sammen om å bygge nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune innbyr til en begrenset idèkonkurranse for utvikling av  noen av de eksisterende bygningsmasse med tilstøtende områder. Vi vil invitere Basis arkitekter, Gaia Lista og sivilarkitekt Arne Åmland.

Resultatet av konkurransen vil være et viktig utgangspunkt for videre planlegging og utbygging av et nytt hovedbygg for Listamuseet.
Følgende overordnete målsetninger og hensyn skal legges til grunn i konkurranseutkastene:
 • Det skal legges vekt på å utvikle gode og funksjonelle bygningsmessige løsninger der det skal tilrettelegges for møte- og oppholdsplasser.
 • En skal i konkurransen komme frem til gode arkitektoniske løsninger - både i seg selv og i forhold til den bestående bygningsmassen i området.
 • Det skal legges vekt på å oppnå effektive og miljøriktige løsninger for alle brukergrupper.
 • Konkurransen skal vise utearealer med høy kvalitet med tilgjengelighet for alle.
 • Samt adkomst og parkeringsarealer til bygningene.
Det skisseres en kostnadsramme på ombygging/bygging (inkludert pris på arkitektarbeider) på maksimalt 10 mill kroner som med 800 m2 betyr en kostnad på kr 12.500,-/pr m2. Utfordringen er om de opplistede funksjoner kan tilfredsstilles innenfor denne kostnadsrammen, eller hva man bør redusere på, eller gjøres billigere.
Vi tenker oss i utgangspunktet at Listamuseets publikumsrettede virksomhet med utstillinger og servering/billettsalg blir innpasset i ti bygninger eventuelt med et tillbygg/nybygg. Informasjonsutstiling om Farsund kommune og museets skiftende utstilllinger bør kanskje plasserres her. Den planlagte utbyggingen vil også tilrettelegge hovedinngangen til hele Nordberg fort. Forslaget skal derfor invitere inn til Listamuseet og til et besøk / en tur på Nordberg fort.

av admin, publisert 17. februar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer