- Regjeringen vil satse på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Statistikken viser oss at andelen elever som gjennomfører videregående opplæring, ikke er så stor som vi ønsker. På de studieforberedende studieretningene er gjennomføringsgraden på normal tid i underkant av 85 prosent, mens den på de yrkesfaglige studieretningene er ca. 56 prosent, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på en skoleledersamling i Oslo i går.

-Vi må ta et krafttak for å bedre graden av gjennomføring, særlig på yrkesfag. Derfor har jeg, i samarbeid med partene i arbeidslivet, besluttet å sette ned en hurtigarbeidende og bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av blant annet årsakene til dette. Denne gruppen starter sitt arbeid allerede tirsdag førstkommende uke, og de forslag de fremmer vil kunne være nyttige innspill til stortingsmeldingen om sosial utjevning.
Det er viktig å spille på lag med partene i arbeidslivet, og kanskje kan vi da finne frem til bedre tilpassede løsninger også for de ungdommene som i dag ikke mester skolen.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. februar 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer