-I Vest-Agder er trafikksikkerhet en høyt prioritert oppgave. Dette kommer klart til uttrykk i overordnede planer og fylkestingsvedtak. I Fylkesplan for Vest-Agder står det blant annet at transporten i langt mindre grad skal føre til død, livstruende skader eller varig helsetap. Det står videre at myke trafikanter skal føle seg trygge når de ferdes i trafikken, sa fylkesordfører Thore Westermoen  i dag i et innlegg ved åpningen av nullvisjonsprosjektet i Søgne og Songdalen kommune.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. februar 2006 | Skriv ut siden

I Byhallen i Kristiansand presenteres prosjektet: PORTO FRANCO – Kristiansand kulturelle frihavn, den 7. januar 2008, kl. 19.00. Alle er velkommen til å høre mer om dette spennende prosjektet, der våre flotte historiske fartøy står sentralt. Vest-Agder fylkeskommune har gått inn i dette nyskapnende og spennende prosjektet. som bl.a skal kombinene vår maritime historie og fartøy med forskning og opplevelsesindustrien. Det skal skapes en kulturell frihavn - PORTO FRANCO. Begrepet ”porto franco” – frihavn - har lang tradisjon i Kristiansand. Helt siden 1780-årene er det gjort forsøk på å etablere en økonomisk Frihavn i byen. Det har ikke lykkes. Nå etablerer vi en kulturell frihavn, forankret i vår kystkultur og våre maritime tradisjoner. Den som inviterer til det åpne arrangementet er Gunnar Eikli, prosjektleder for PORTO FRANCO.