Norsk Gassforum er et samarbeidsforum og skal arbeide med gass og gassrelaterte saker av nasjonal karakter og saker av felles interesse. Dette skal skje gjennom samarbeid og kontakt med myndigheter, operatørselskaper, industri og FOU-miljøer.
Formålet for forumet er å fremme bruk av gass i Norge. I den sammenheng er det sentralt å arbeide for gode rammeforhold for næringen. Videre satses det på informasjon og kompetanse om naturgass som et miljøvennlig råstoff og energikilde. Et annet fokus går på samarbeid og aktiv nettverksbygging med sikte på kompetansebygging og teknologiutvikling. Også internasjonalt samarbeid er et sentralt mål.
Regionale gassutvalg/-stiftelser, fylkeskommuner og kommuner i regioner med - eller med planer om - ilandføring eller bruk av gass kan søke medlemskap i Norsk Gassforum.
Westermoen opplyser at Norsk Gassforum for tiden har fokus på flere store saker. En av disse går på gass på busser. Det foreligger en rapport om dette som er distribuert til en rekke mottakere. Videre har en rettet søkelys på gass på internasjonale ferger som trafikkerer i Nordsjøen. I den sammenheng står miljøeffektene av gassbruk sentralt. Norsk Gassforum arbeider også opp mot nasjonale myndigheter for å få i gang forskningsaktivitet vedrørende industriell verdiskaping basert på naturgass.

av Torkelsen, Jan, publisert 2. februar 2006 | Skriv ut siden