Fylkeskommunen har fått tilsagn fra Riksantikvaren om 2 millioner kroner til vern og vedlikehold av kulturminner i inneværende år. Kr. 500.000 er bevilget til tiltak på fredete bygninger i privat eie. I 2006 vil fylkeskommunen prioritere ferdigstillelse av restaureringsarbeider på tre stabbur på Ljosland i Åseral.

Riksantikvaren gav i 2005 et forhåndstilsagn på kr. 640.000 til fordeling mellom tre anlegg i Mandal kommune, deriblant Risøbank og Andorsenhaven. Også disse midlene blir utbetalt nå.

Inntil kr. 900.000 er bevilget til kystkulturminner i privt eie i fylket. Fylkeskommunen ønsker å bruke midlene til å drive vedlikehold/restaurering av noen utvalgte, spesielt verneverdige sjøbruksmiljøer i vestfylket. Vi vil dessuten gå i gang med å registrere eldre fritidsbebyggelse i skjærgården, samt drive vedlikeholdsarbeider på eiendommene Det Kgl. Priv. Gæstgiveri (fredet) og Tønnevold (under fredning) i Ny-Hellesund.

av admin, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer