Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet i dag et forslag til hvordan en bevilgningssum på samlet henimot 2,4 millioner kroner til reiseliv skal disponeres. Inntil 1,8 millioner kroner foreslås anvendt til å være med å finansiere ”Handlingsprogram 2006 for Sørlandet Reiseliv. Inntil 250.000 kroner foreslås som bidrag til et prosjekt for markedsføring av Sørlandet i tilknytning til nye flyruter til Kjevik. Videre foreslås det avsatt 342.000 kroner til reiselivsrelaterte prosjekter med relevans i Vest-Agder. Fra før har fylkesutvalget, som for øvrig får denne bevilgningssaken til endelig behandling 4. april, gått inn med 750.000 kroner til ”Skattejakten”.


 

Forslag til disponering av reiselivsmidlene bygger i sin helhet på de mål, strategier og føringer som ligger i ”Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.”
Handlingsprogram 2006 for Sørlandet Reiseliv har en total kostnadsramme for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune på 3.6 millioner kroner - hvor hver fylkeskommune dekker halvparten. En del av midlene går til drift av prosjektsamarbeidet Sørlandet Reiseliv inkludert drifting og utvikling av møteplassen www.sorlandet-reiseliv.no. Noe går til kompetanseheving ved å gjennomføre en ringvirkningsanalyse om reiselivets betydning i samfunnet, et statistikk-tiltak og kompetansekartlegging. Den største andelen av summen går til landsdelsmarkedsføring, produktmarkedsføring og til utviklingsarbeid.
Hovedmålsetting med prosjektet på Kristiansand Lufthavn Kjevik er å skape flere gjestedøgn til Sørlandet ved hjelp av ny trafikk via flyplassen. En forutsetning for å delta i prosjektet er at Sørlandet Reiseliv inviteres til nær dialog slik at tiltakene i prosjektet tilpasses mest mulig med resten av markedstiltakene til Sørlandet Reiseliv på det britiske markedet.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden

0