Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunale etater, statlige etater på fylkesnivå og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ivaretatt.
Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

av Peersen, Tor, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer