Det er nå klart at arbeidet med å bygge Spangereidkanalen i Lindesnes kommune, som fylkeskommunen er med å finansiere, starter i midten av neste uke. Arbeidet skulle ha startet allerede, men er blitt utsatt på grunn av behov for å oppjustere en eldre reguleringsplan. Den nye kanalen over Lindesneshalvøya vil medføre at båtfolket slipper å passere det værharde Lindesnes. Kanalen vil bli på rundt 800 meter.  Bredden vil variere fra 12 til 16 meter. Det vil bli to bilbroer med fortau, en egen gangbro i sentrum, samt gang og sykkelsti langs hele kanaltrasèen. 

Det er firmaet Repstad Anlegg AS som skal gjennomføre kanalprosjektet. Firmaet uttrykker at den forsinkede oppstarten vil gjøre det utfordrende å ferdigstille kanalprosjektet innen sommerferien neste år. Med det er håp om at det vil gå bra.
Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med ni millioner kroner til prosjektet. Fylkeskommunen skal dekke inntil 7,5 millioner kroner til opprusting og omlegging av fylkesveien i forbindelse med bygging av kanalen. I tillegg er det bevilget inntil 1,5 mill.kr. til stedsutvikling i Høllen i kanalområdet
Prosjektet har en totalkostnad på cirka 35 millioner kroner. Den totale bevilgningen fra fylkeskommunen utgjør 25 prosent av prosjektkostnaden.

av Torkelsen, Jan, publisert 15. mars 2006 | Skriv ut siden