Løkke-Øwre gjorde det klart at energiforbruket vil fortsette å vokse betydelig i fremtiden. Solenergi vil i stadig større grad bidra til å dekke det økte behovet for energi. I dag satser land som blant annet Japan og Tyskland sterkt på utnyttelse av energi fra solen. Det arbeider nå rundt 20.000 mennesker innen industri og næring knyttet til solenergi i Tyskland. I USA er det også en sterk satsing på gang.
Satsingen som foregår innen Elkem Solar AS er en betydelig omstilling fra gammel, tradisjonell industri i Elkemkonsernet over i ny virksomhet som representerer store muligheter, men samtidig også en rekke utfordringer.
Direktør Løkke-Øwre ga utrykk for at Elkem Solar AS har opplevd å få stor hjelp fra både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Han fremhevet fylkeskommunen som en viktig og god pådriver og døråpner. Det er opprettet et eget utvalg som arbeider med å legge til rette for å utvikle virksomheten i tilknytning til Elkems anlegg i Kristiansand. I gruppen deltar fylkesvaraordfører Toril Runden fra Vest-Agder fylkeskommune og varaordfører Bjarne Ugland fra Kristiansand kommune.
Det ble trukket frem at behovet for kompetent arbeidskraft vil være stort dersom Elkemkonsernet velger å utvikle solenergiindustri i Kristiansand. For å sikre kompetansen anses det som viktig å ha god dialog og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene i landsdelen. Dette fungerer allerede godt. Fra fylkeskommunens side har det tradisjonelt vært lagt vekt på å samarbeide nært med næringsliv og industri for å sikre fagkompetanse. I flere av de seneste årene har Vest-Agder vært landets beste fylkeskommune nettopp i det å matche fagopplæringen til industriens- og næringslivets behov for å rekruttere kompetente medarbeidere. Elkemkonsernet har allerede gode erfaringer med dette fra virksomhetene i både Farsund og Kristiansand.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden