I disse dager foreligger Årbok 2005 fra Vest-Agder fylkesmuseum. Årboken tar i år for seg segl, våpen og flagg. Konkret er det Kristiansands bysegl, byflagg og våpen som tas opp av bokens hovedredaktør Jan Henrik Munksgaard. Seniorrådgiver Eiliv Ulltveit-Moe (bildet) fra Vest-Agder fylkeskommune tar i en egen del av boken for seg fylkesvåpenet for Vest-Agder. Harald Nilsen har også skrevet en artikkel om heraldikk generelt og om Kristiansands byvåpen generelt.

 

-Det har vært meget morsomt og svært interessant å arbeide med stoffet til boken, sier Eiliv Ulltveit –Moe. Han betegner boken som et funn for heraldisk interesserte lesere som vil ha stort utbytte og stor glede av å lese den. Ulltveit-Moe nevner spesielt at han i artikkelen kommer inn på en aldri så liten kamp mellom Aust- og Vest-Agder om å benytte eiketreet som motiv i fylkesvåpenet.
Boken som er rikt illustrert med fargebilder og historiske bilder i sort hvitt er å få kjøpt på Vest-Agder fylkesmuseum.

av admin, publisert 9. mars 2006 | Skriv ut siden