Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som assosiert partner i Interreg 3C-prosjektet Europlane i samarbeid med Kristiansand lufthavn Kjevik. Fylkesutvalget bevilget 10.000 Euro til å finansiere deltakelsen. Prosjektet fokuserer på utvikling av regional luftfart, flyplassenes effektivitet og forretningsmuligheter og på analyse av markedsgrunnlaget for nye flyruter. Europlaneprosjektet har tolv partnere bestående av regionale myndigheter og flyplasser i Norge, Tyskland, Belgia, Italia, Irland, Polen, Litauen og Sverige.

 

Vest-Agder fylkeskommune vil delta som assosiert partner i prosjektet i samarbeid med Kristiansand lufthavn Kjevik for å videreføre tilknytningen til et internasjonalt luftfartsnettverk og samtidig for å få tilført oppdatert faglig informasjon. Gjennom Kjeviks aktive deltakelse vil resultatene av prosjektet komme flyplassen til direkte nytte. En positiv effekt er også at deltakelsen gir kontakter i nye land som Polen, Litauen og Irland.

av admin, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden