Fylkesutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune vedtok i går enstemmig å bevilge inntil 750.000 kroner hver til Skattejakt på Sørlandet 2006. Dette kommer i tillegg til 500.000 kroner som fylkeskommunene tidligere har bevilget gjennom fellesprosjektet Sørlandet Reiseliv.  - Helt fantastisk! Dette gir et nytt løft til kampanjen og er en fin anerkjennelse til de som har drevet kampanjen, sier Reidar Fuglestad, administrerende direktør i Kristiansand dyrepark om vedtakene i fylkesutvalgene om å bli hovedsamarbeidspartnere.

                                   

Den nasjonale markedsføringskampanjen Skattejakt på Sørlandet går i 2006 inn i sitt tredje år. Kampanjen omfatter blant annet TV-annonsering, skattekartdistribusjon og internettpresentasjon. Hovedproduktet i prosjektet er utplassering av inntil 100 skattekister som trekkplaster over hele Sørlandet.
Prosjektet har vært en suksess de foregående år. Profesjonelle mediemålinger viser et kjennskap i den norske befolkning på over 70 prosent. Flere priser og andre utmerkelser er mottatt for kreative løsninger og nyskapning. En rekke bedrifter og andre aktører hevder at kampanjen i stor grad har bidratt til økt trafikk og annen aktivitet på Sørlandet de siste somrene.
Strukturen i Sørlandets reiselivsnæring er i større grad enn andre landsdeler preget av mange små produkter og bedrifter uten tilstrekkelig egen kraft og evne til å dra de store lass alene. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunene som regional utviklingsaktør tar et større ansvar i 2006. Fra 2006 er Skattejakt på Sørlandet gjennom fellesprosjektet Sørlandet Reiseliv prioritert som hovedtiltak på det nasjonale marked.
Fylkeskommunenes bidrag forutsetter at prosjektets opplevelsesaspekt blir ivaretatt sterkere. Dette forutsettes gjort ved utplassering av skattekister nær aktivitets- og opplevelsesområder fordelt på hele Sørlandet.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. mars 2006 | Skriv ut siden