Helse Sør RHF har invitert samtlige kommuner og fylkeskommunen til å fremme forslag til valg av fire kandidater til styrene i helseforetakene. For Vest Agder fylkeskommunes del gjelder invitasjonen kandidater til helsefortaksstyret for Sørlandet sykehus HF som innbefatter sykehusene fra Flekkefjord til Arendal med tilhørende virksomheter. Fylkesutvalget foreslo i dag følgende fire kandidater: Åse Tønnesen Sæbø (KrF), Line Vennesland (FrP), Gunnar Rostveit (AP) og Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV).

 

Stoltenberg-regjeringen la i Soria-Moria erklæringen opp til en tilpasning i helseforetakenes styrer. Et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer skal framover oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte på kommune- og fylkesnivå. Med folkevalgte menes både personer med nåværende verv og tidligere folkevalgte. Endringene i styrene skal gjennomføres senest innen 1. mai i år.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden