Det er i år sju år siden sist gang hovedutvalg for kultur og utdanning avholdt sitt siste møte på Eilert Sundt videregående skole i Farsund. I dag var utvalget igjen samlet på skolen som vant Norsk Forms skolebyggpris og Vest-Agder fylkes estetikkpris for bygg i 2000 som hedersutmerkelse for skolens nye moderne anlegg som ble åpnet i 1999. Skolepolitikerne var imponerte over hvor flott og velfungerende skolen er blitt og for de rasjonelle og miljøpositive samarbeidsløsningene en har fått til mellom fylkeskommunen og kommunen i skoleanlegget.

Eliert Sundt videregående skole er lokalisert midt i bykjernen i Farsund. Det nye skoleanlegget representerer en løsning hvor lokalene ikke bare er lagt opp til å drive skole i. I bygningen er det bygget en flott idrettshall med en rekke fasiliteter som utover skolens elever også brukes av lag og foreninger. Det er en flott aula i bygget som også brukes til mange aktiviteter utover skoletid. I bygget finner en også byens bibliotek som betjener både elevene og befolkningen. Skolen er i tillegg et senter for en betydelig voksenopplæringsaktivitet. Ingen andre skoler i fylket har et slikt tett samvirke med lokalsamfunnet som Eilert Sundt.
Rektor Arvid Frøsland ga uttrykk for at nærheten til lokalmiljøet har svært positive effekter. Han viste politikerne rundt i de flotte lokalene og informerte om at skolen har et bredt satsingsfelt. Skolen satser spesielt på realfag, IKT, musikk og entreprenørskap. Den fokuserer på og driver engasjert virksomhet innen internasjonalisering. Den er også kjent for sine gode løsninger for å tilrettelegge for elevmedvirkning. For tiden driver skolen et omfattende arbeid for å være forberedt for skolereformen Kunnskapsløftet.
Skolens satsing på musikk fikk fylkespolitikerne behørig dokumentert gjennom en minikonsert av skolens eget kor Sundtianerne i skolens aula. Ledet av sin eminente dirigent Bryan Breidenthal fremførte de dyktige kormedlemmene to flotte sanger som ble mottatt med stor applaus.
Sundtianerne

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer