Regjeringen har meddelt at den i forvaltningsreformen som skal gjennomføres frem til 2010 først vil ha på plass hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Når dette er klart blir neste spørsmål hvordan de nye regionene skal tegnes geografisk på Norgeskartet. Diskusjonene om geografien er imidlertid i gang. Avisen Agder i Flekkefjord går i dag på lederplass ut med klar støtte til stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland (bildet) fra avisens dekningsområde som mener Agderfylkene alene blir en for liten region.

Klungland mener at Agderfylkene med sine 260.000 innbyggere blir for lite og puslete.
Lederen i Agder skriver at han er fullstendig på linje med Klungland i denne saken.
”De to Agderfylkene blir forsvinnende liten i forhold til de andre regionene som nå tegnes på Norgeskartet. Vi har i mange år ment at en sammenslåing av de to fylkene også blir for ingenting å regne i forhold til om man tok med seg i det minste deler av Rogaland og deler av Telemark i diskusjonen. Med en region som går fra Stavanger til Telemark, blir det en region med tyngde og innflytelse som vil være en slagkraftig enhet i diskusjoner med statlige myndigheter. Vi tror dessuten at for eksempel Rogaland sør for Boknafjorden heller vil være en del av et Sørlandsfylke, fremfor å være en del av et stort Vestlandsfylke”, skriver Agder.

av admin, publisert 8. mars 2006 | Skriv ut siden