Fylkeskommunen begrunner det midlertidige fredningsvedtaket med at bygningen har en særlig viktig kulturhistorisk betydning i det verneverdige kulturmiljøet på Knaben. ”Grubeheimen” var forsamlingshus på Knaben og ble oppført i 1937 av Knaben Selskapelige Forening med støtte fra gruveselskapet og dugnadshjelp.
Med funksjoner som kino, post, kafè, forsamlingshus, dansesal, skole og bibliotek var bygningen hjertet i gruvesamfunnet. Lag og foreninger som gruvearbeiderforening, idrettslag, helse-og husmorlag, speidertropp, skytterlag, turnforening, bridgeklubb, teatergruppe og leikarring hadde også sitt tilholdssted her. På folkemunne ble bygningen kalt ”Huset”. En stor del av kulturarven til gruvesamfunnet er med andre ord knyttet til denne bygningen.
Etter kulturminneloven § 22.4 kan det treffes vedtak om midlertidig fredning inntil slik permanent fredning er gjennomført. Vedtaket om midlertidig fredning kan fattes når det er fare for at verneobjekt kan bli forringet eller fjernet før spørsmålet om permanent fredning er avgjort.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer