Fylkeskommunen begrunner det midlertidige fredningsvedtaket med at bygningen har en særlig viktig kulturhistorisk betydning i det verneverdige kulturmiljøet på Knaben. ”Grubeheimen” var forsamlingshus på Knaben og ble oppført i 1937 av Knaben Selskapelige Forening med støtte fra gruveselskapet og dugnadshjelp.
Med funksjoner som kino, post, kafè, forsamlingshus, dansesal, skole og bibliotek var bygningen hjertet i gruvesamfunnet. Lag og foreninger som gruvearbeiderforening, idrettslag, helse-og husmorlag, speidertropp, skytterlag, turnforening, bridgeklubb, teatergruppe og leikarring hadde også sitt tilholdssted her. På folkemunne ble bygningen kalt ”Huset”. En stor del av kulturarven til gruvesamfunnet er med andre ord knyttet til denne bygningen.
Etter kulturminneloven § 22.4 kan det treffes vedtak om midlertidig fredning inntil slik permanent fredning er gjennomført. Vedtaket om midlertidig fredning kan fattes når det er fare for at verneobjekt kan bli forringet eller fjernet før spørsmålet om permanent fredning er avgjort.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer
 • VAM
  av jto, 03.04.19

  Vil bidra til å sikre museumsgjenstander

  Les mer
 • Timenes Og Østensen
  av jto, 03.04.19

  Årets "spillemiddelutvalg" er nå oppnevnt

  Les mer