Kommunalminister Åslaug Haga har i følge Kommunal Rapport latt seg inspirere av den danske regionreformen hvor amtene fra 2007 omgjøres til større regioner. Hun mener fortsatt at Stortinget skal foreta den endelige beslutningen om vedta reformen. Før det skjer vil hun ha i gang en prosess som hos broderfolket i sør som skal føre tilat det lokalt skal dannes naturlige regioner. Tankene ble presentert da hun holdt et innlegg til fylkespolitikerne på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene i Oslo denne uken.

 

- Jeg har latt meg inspirere av danskene. Der gjorde de det slik at regjeringen bestemte oppgave først. Så tok sentrale myndigheter seg en pause, deretter fant man lokalt ut hvem man ville slå seg sammen med. Jeg tror på smarte, gode løsninger uten tvang. Det fungerte i Danmark, og jeg vil prøve det her, sa hun i følge Kommunal Rapport.
Kommunaldepartementet har i vår gjennomført en omfattende høringsrunde på ni steder i landet om regionreformen. Åslaug Haga opplyser at hun spesielt har merket seg at folk er redd for sentralisering innen de nye regionene, og mener regionhovedsteder er en dårlig løsning. - Oppgavene skal spres utover i regionene. Vi er veldig opptatt av å forhindre regional sentralisering, og tar imot innspill på hvordan det kan forhindres, sier hun til avisen.
Først er det imidlertid oppgaver som skal overføres fra Staten til det regionale nivået. De tre regjeringspartiene har programfestet at det skal være tre forvaltningsnivåer og at oppgaver skal overføres til nye folkevalgte regioner. -Dersom vi ikke får til en overføring av oppgaver, er det ikke noe poeng med en reform. Men vi skal få det til, sier Haga til Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mars 2006 | Skriv ut siden