Regjeringen gjennomførte 7.-8. mars 2006 kontaktkonferanse med fylkeskommunene. Hovedtemaene var ”Forvaltningsreform og regionalpolitikk”. Intensjonen med konferansen var å diskutere mulighetsrommet for et regionalt forvaltningsnivå. Andre aktuelle tema som var oppe til diskusjon var kunnskapsutvikling, næringspolitikk, bærekraftig utvikling, planlegging og distrikts- og regionalpolitikk. Seks statsråder og en statssekretær deltok med innledninger på temaene ved siden av representanter fra fylkeskommunene.
 

I diskusjonen framkom det mange gode innspill både til prosess og innhold for forvaltningsreformen. Det ble poengtert av flere av innlederne at det er en utfordring å se helhetsløsninger på tvers av sektorer. Kjernen i de nye regionene vil være å få en organisasjon som ser helhetsløsninger.
Fra Kommunaldepartementets side uttrykkes det at en er svært fornøyd med arrangementet. Det er en viktig del av kontakten mellom regjeringen og fylkespolitikerne.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. mars 2006 | Skriv ut siden