Fylkeskommunen har utarbeidet en utredning om mulige fremtidige ruteopplegg. Høringsuttalelser som er innkommet gjør det klart at det rutetilbudet som kan tilbys med uendret økonomisk ramme ligger under det tilbudet kommunene forventer. Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) mener også at alternativer innen dagens økonomiske ramme vil gi en for dårlig betjening. VAK anbefaler en rammeøkning på 2,4 millioner kroner for å gjennomføre et nytt anbefalt alternativ og legge opp tilbringertjeneste til nye togavganger fra juni 2006. Anbefalingen er betinget av at en kan sikre finansiering av tiltakene i en periode på to år.
Fylkesutvalget er enig i at det arbeides videre med å finansiere et nytt ruteopplegg på et økonomisk nivå tilsvarende VAKs anbefaling. Fylkesutvalget går inn for å invitere berørte Listerkommuner til å bidra økonomisk til gjennomføring av et bedre rutetilbud.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. mars 2006 | Skriv ut siden