KS har sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at styret  i KS går inn for at man skal forsøke å få en løsning på den fastlåste konflikten med Kopinor om en kopieringsavtale. Kopieringskonflikten har nå vart i flere måneder til belastning for både skoler og offentlige administrasjoner. KS håper nå på en løsning  ved å oversende saken til behandling i Vederlagsnemnda. Dette har Kopinor selv bedt om. Så snart Kopinor har akseptert dette kan kopiforbudet oppheves.                               

KS skriver i pressemeldingen at organisasjonen er fornøyd med at det går mot en løsning som blir rimeligere for det offentlige, og at det skal arbeides videre for å finne gode og oppdaterte ordninger for hvordan beskyttelse av åndsverk skal skje.
Forutsetningene fra KS sin side er at Vederlagsnemnda finner en løsning innen de rammer det er oppnådd enighet om i de forutgående forhandlinger, og som ligger innenfor partenes siste forhandlingsutspill.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. mars 2006 | Skriv ut siden