Det skal nå utarbeides en strategi- og handlingsplan som tar sikte på å ivareta og videreutvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene ligget på landstoppen når det gjelder lærlingformidling takket være et svært godt og effektivt samarbeid med opplæringskontorer/ringer og ledelsen i arbeidslivet. Bakgrunnen for planarbeidet som nå igangsettes er den nye utdanningsreformen Kunnskapsløftet, en ny strategi for kvalitet og yrkesopplæring – kalt Kompetanse 2010 – som Utdanningsdirektoratet står bak og resultater fra en undersøkelse som fylkeskommunen har gjennomført blant lærlinger og instruktører i fylket.

Kunnskapsløftet tar sikte på å forbedre kvaliteten i norsk grunnopplæring. Den videregående opplæringen innenfor fag- og yrkesopplæringen gjennomgår større endringer, Skoledagen endres gjennom ny fag og ny timefordeling samtidig som betegnelser og fagtilbud endres. Flere studieretninger slås sammen, og nye fag kommer, mens gamle endres eller blir borte.
Kravene til karriereveiledning og muligheten til ”å smake på” fag i høyere klassetrinn stiller Vest-Agder fylkeskommune som skoleeier ovenfor store utfordringer, både rent organisatorisk og i forhold til samarbeidet med mange ulike aktører.
Dokumenter og bestemmelser fra sentralt hold gir nye muligheter, men også større utfordringer til lokal tilpasning og samordning, samt styring der det er nødvendig.
Utdanningsdirektoratet sendte i januar 2006 ut høringsutkastet til dokumentet Kompetanse 2010 – Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Mye av det dokumentet tar opp er kjente problemstillinger for fylkeskommunen. For Vest-Agder vil det være viktig å utarbeide et dokument som gjenspeiler de tiltak direktoratet måtte foreslå når det ferdige dokumentet fra Utdanningsdirektoratet foreligger denne våren.
Da hovedutvalg for kultur- og utdanning i dag behandlet plansaken ble det besluttet at planen så vidt mulig bør samordnes med Aust-Agder fylkeskommune.
Det tas sikte på at planen etter en høringsrunde bør være på plass innen 1. oktober i år.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mars 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer