Fylkesutvalget innvilget i dag, mot en stemme fra FrP, et tilskudd på 394.000 kroner fra fylkeskommunale regionalutviklingsmidler til nytt videokonferanseutstyr ved Flekkefjord videregående skole og Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Bakgrunnen er at Lister er definert som en høgskolenode for desentralisert høgskoleutdanning i Agder og at ressurssentrene ved de to skolene skal ha kompetanse og være operative sentra for å gjennomføring av undervisning. Tilskuddet skal benyttes til å erstatte foreldet utstyr med moderne utstyr for å etablere digitale klasserom og legge til rette for fremtidsrettet fjernundervisning.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. mars 2006 | Skriv ut siden