Studieretninger med økt søkertall er:
· Studiespesialisering / Allmenne, Økonomiske og administrative fag. Dette har sammenheng med at det nye programområdet for kunst og design er med i disse tallene (51 søkere).
· Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Medier og Kommunikasjon, Byggfagene, Elektrogfag, Naturbruk, Service og samferdsel samt Alternativ opplæring har også en økning i søkertallene
Studieretninger med redusert søkning er:
· Design og Håndverk / formgivningsfag. Nedgangen skyldes i hovedsak at søkere til formgivningsfagene nå må søke studiespesialisering
· Helse- og sosialfag. Teknikk og industriell produksjon / Mekaniske fag, samt Mat og Restaurantfag / Hotell- næringsmiddelfag
· De mest søkte lærefagene er: Tømrerfaget 104, Elektrikerfaget 51, Barne- og ungdomsarbeiderfaget 48, Bilfaget 35 og Omsorgsarbeider 32.
Den totale søkningen til læreplass er den samme som skoleåret 2005/2006
Hovedutvalg for kultur og Utdanning fastsetter den endelige tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Vest-Agder 4.mai. Hovedinntak til de videregående skolene starter den 10. juli. Formidling av læreplasser pågår mellom 15. mars – 15. september.

av Torkelsen, Jan, publisert 7. mars 2006 | Skriv ut siden