Fylkeskommunen vil samarbeide med Hægebostad kommune om utvikling av Eiken

I dag begynte fylkespolitikerne behandlingen av skisseprosjektet for den nye videregående skolen som skal bygges langs Otra på Tangen syd for Lundsbroa i Kristiansand. Fylkestinget får saken til endelig behandling i slutten av april. Da hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet den i dag gikk representantene innfor at skisseprosjektet  med et samlet brutto areal på 17 300 kvadratmeter beregnet for 940 elever godkjennes. Brutto investeringsramme for byggeprosjektet settes til 572,7 millioner kroner.  I forbindelse med avhendig av fylkeskommunens eiendommer i Østre Strandgate nr. 59 og nr. 76 har fylkeskommunen en samlet forventning om 37 millioner kroner i inntekt.

Skisseprosjektet samsvarer med de føringene som ble lagt av fylkestinget i desember i fjor. Brutto investeringsramme fratrukket forventet salg av eiendom utgjør 535,7 millioner kroner. Dette er innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2006-2009. Fylkeskommunen får tilbakeført en merverdiavgifts- kompensasjon i tilknytning til byggeprosjektet. Det er tidligere politisk besluttet at denne skal gå til å redusere låneopptakene som må foretas. Samlet er kompensasjonen beregnet til å utgjøre 102,3 millioner kroner.
Skolen planlegges ferdigstilt til skolestart 2009/2010.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mars 2006 | Skriv ut siden