Det er havnefogden i Mandal som har kontaktet Vest- Agder fylkeskommune om etableringen. Han leder arbeidet under navnet ”Port of Agder”. Mandal og Lindesnes kommuner har allerede vedtatt å gå videre med å danne et interkommunalt selskap. Samtidig har Listerrådet vedtatt en intensjon om at kommunene i Lister skal slutte seg til. Det har også vært sonderingsmøter mot Arendal og Lillesand som har signalisert interesse.
Det er avholdt to møter mellom fylkeskommunen og representanter for Port of Agder for å drøfte en fylkeskommunal deltakelse i prosjektet. Dette gjelder både pengebidrag og deltakelse i styrende organer i prosjektet. Det vil også bli tatt kontakt med fylkesmannen for å se på muligheten av å søke på skjønnsmidler.
Port of Agder er en ide om at flere små enheter, denne gang havner, blir sterkere hvis de får til et forpliktende og godt samarbeid. Dette går både på å utnytte stordriftsfordeler, utvikle nye foretningsideer og drive god informasjon og markedsføring.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden

0