Stortingets familie- og kulturkomite ledet av May-Helen Molvær Grimstad ble i dag ønsket velkommet til Vest-Agder og Fylkeshuset i Kristiansand av fylkesordfører Thore Westermoen. Komiteen skal være i Vest-Agder i dag og i morgen formiddag før reisen går videre til Aust-Agder og deretter til Rogaland. Det er lagt opp til et innholdsrikt program under besøket i Vest-Agder med både befaringer og  foredrag om et bredt spekter av tema innen både kultur- og familiesaker. 

-Kultur blir stadig viktigere for oss. Det har sammenheng med blant annet næringsutvikling, hvor kulturvirksomhet også representerer næringsvirksomhet. Det henger også sammen med livskvalitet. Det er viktig med gode og brede tilbud for å få til utvikling og rekruttering. Og ikke minst er kultur viktig i seg selv i form av aktivitet, kreativitet og utfoldelse, sa fylkesordfører Thore Westermoen ved mottakelsen av komiteen. Han viste også til Fylkesplanen for Vest-Agder hvor hovedvisjonen innen kultur er: "Vest-Agder- fylket med et bredt og internasjonalt profesjonelt tilbud til alle aldersgrupper."
Besøk fra Stortingets familie- og kulturkomite 2006-marsEtter at fylkesordføreren redegjorde for visjonene for kultur i Vest-Agder og fylkeskommunens samarbeid med staten om bevilgninger til knutepunktinstitusjonene holdt regionalsjef Kjell Abildsnes en orientering om utbyggingen av regionale kulturhus i fylket. Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland orienterte deretter om samarbeid om den kulturelle skolesekken.
Bygging av nytt Teater- og konserthus i Kristiansand er en stor sak for landsdelen. Byarkitekt Ernst Aukland og styreleder Stein Hannevig presenterte både byggeprosjekt og planer for det store samarbeidsprosjektet.
På ettermiddagen i dag befarer komiteen Odderøya. Quartfestivalen, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og Agder Naturmuseum før dagen avsluttes på Gimle Gård.
I morgen skal komiteen møte Cultiva for deretter å få en gjennomgang av Agder Teaters handlingsplan og innblikk i Quartfestivalens utvikling.

av Torkelsen, Jan, publisert 20. mars 2006 | Skriv ut siden