Statssekretær Mette Gundersen var tilbake på hjemmebanen Kristiansand da hun i dag var med på å åpne kvinnedagsarrangementet  ”All verdens kvinner på Agder”. Til sterk applaus fra rundt 130 tilhørere i N. H. Abels hus manet hun til å få frem søstersolidariteten igjen. –Vi må løfte hverandre og gjøre kvinner på Sørlandet mer likestilte. Vi kan begynne med å kreve noe fra de damene som har makt i landsdelen, sa hun og nevnte i den sammenheng blant annet Laila Øygarden, Bjørg Wallevik og Åse Lill Kimestad. Hun åpnet arrangementet sammen med fylkesvaraordfører Toril Runden og Fauzia Mohamed Hashi som er Agders representant i Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene.
 

All verdens kvinner på Agder-logoBak arrangementet ”8. mars All verdens kvinner på Agder” står blant annet begge fylkeskommunene på Agder, Agderrådet, Fylkesmannen i Vest-Agder og Kristiansand kommune. Fokuset i år er på mangfold og kreativitet blant kvinner innen utdanning, kulturliv og arbeidsliv i regionen. Særlig rettes søkelyset på det etniske mangfoldet blant kvinner som et potensiale for utvikling.

Fylkesvaraordfører Toril Runden rettet i sin tale søkelys på etnisitet, tro og minoritet. -Toril Runden-minibildeFylkeskommunen har lenge arbeidet for å dele ut noen briller som kan rette det flerkulturelle fokuset på Vest-Agder samfunnet. Utgangspunktet for å lykkes med integrering er faktisk å ta hele befolkningen på alvor – og hvordan gjør vi så det? Det å ta noen på alvor vil i alle fall si å lytte til deres historier, deres synspunkter og prøve å lære noe av disse historiene, sa fylkesvaraordføreren.

Både statssekretæren og fylkesvaraordføreren viste til at likestillingsarbeidet er i fokus ikke bare på likestillingsdagen.- Som politikere på regionalt nivå er vi så priviligerte at vi har mulighet til å etablere samarbeidsprosjekter med enkeltkommuner. Og det gjør vi også på likestilling. Vi har deltatt i et stort prosjekt i regi av Agderforskning og et nytt prosjekt er nå på trappene. Vi har deltatt i Female Future og noen av våre ansatte har ved deltakelse i dette prosjektet bidratt til å styrke vår organisasjon med kvinnelig lederkompetanse, sa Toril Runden.

Mette gundersen - minibildeMette Gundersen varslet en tøffere linje for at kulturlivet i Norge skal bli mer likestilt. Konkret nevnte hun at Kulturdepartementet har gitt føringer både til idretts-Norge og filmbransjen om å få til en mer likestilt virksomhet. Hun utfordret samtidig Agderrådet til å ta et krafttak for likestilling. I den sammenheng anmodet hun rådet til å kjempe for full barnehagedekning og lik kjønnsfordeling i kommunestyrene. –Hvorfor kan ikke Agderrådet dra i gang et stort likestillingsprogram for hele Agder, spurte statssekretær Gundersen før hun sluttet med appellen: -Kom igjen jenter. Jenter skal løfte jenter i landsdelen vår. La oss møtes igjen om et år for å se hva vi har fått til!

All verdens kvinner på Agder-banner

av admin, publisert 8. mars 2006 | Skriv ut siden