Tiltaket i Kristiansand gjelder en helhetlig tilrettelegging i byområdet. Det søkes midler til å ferdigstille en av metrorutene mellom Hånes og Voiebyen som tilrettelagt rute. I det ligger også informasjonstiltak som er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Tiltaket knyttet til den regionale ruten mellom Farsund og Kristiansand gjelder tilrettelegging av et viktig knutepunkt. Farsund byterminal er det eneste ikke tilrettelagte knutepunktet på ruta, som er den lengste regionale bussruta i fylket. Ved å tilrettelegge byterminalen vil kollektivtransporten bli tilgjengelig for funksjonshemmede.

av Torkelsen, Jan, publisert 29. mars 2006 | Skriv ut siden