Fire dager til ende blir det fra i dag av - i Setesdal og Kristiansand - seminar, kurs, konserter, intervjuer, dansefester, bestillingsverk og kappleik - og i sentrum for alt står folkemusikk. Árinnfestivalen tilbyr en folkemusikkhelg på Agder.  Festivalen retter i år søkelyset mot vår «sørlige» folkemusikk - Agder-musikken. Dessuten får en i konserten «Fra Agder til Pontos» oppleve musikalske paralleller og kontraster i et spennende møte mellom Agder-musikk og pontisk musikk, sistnevnte en stil innen gresk tradisjonsmusikk. Vest-Agder fylkeskommune er en av samarbeidspartene bak arrangementet


 

De velkjente Knut Buen, Unni Løvlid, Gunhild Tømmerås og Ånon Egeland er blant artistene som medvirker på ÁRINN denne lang-weekenden. Torsdag, fredag og lørdag blir det festival med fagprogram som spenner fra det toppaktuelle temaet opphavsrett for folkemusikere, kirkekonsert med tre generasjoner folkesangere, kurs i sørlandspringer, barnekonserter, intervju med Knut Buen og Unni Løvlid, bestillingssverk der seks av landets fremste folkemusikere/folkemusikk-komponister framfører sine egne slåtter/sanger, et spennende møte mellom sang og felespill fra Agder og pontisk musikk fra Hellas med ypperlige utøvere og en hardingfelekonsert. Søndag arrangeres det Kristiansandskappleik i regi av Kristiansand Spel- og Dansarlag.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. april 2006 | Skriv ut siden