Stadig flere reiser med buss i Vest-Agder. I årsberetningen for Vest-Agder fylkeskommune for 2005 fremgår det at bussene i fylket i fjor fraktet til sammen 11,35 millioner passasjerer. Det representerer en økning på 1,7 prosent i forhold til året før. Nesten 3 millioner av de reisende var elever som foretok skolereiser. Dette antallet var omtrent som i 2004. Veksten i passasjerantallet fant en i det vesentligste blant betalende reisende.
 

Fylkeskommunene betaler en stor del av kostnadene ved bussreiser. I fjor utgjorde Vest-Agder fylkeskommunes andel 43, 5 prosent av kostnadene.

Mens økningen blant betalende passasjerer på bussene i fjor var på 2,4 prosent for fylket sett under ett var veksten på 3,1 prosent - eller 230.000 - flere reisende i Kristiansandsregionen. Bussmetroen i Kristiansand skiller seg ut med en økning på 4,1 prosent. Utenfor Kristiansand var det imidlertid en nedgang på 2,4 prosent som tilsvarer rundt 30.000 passasjerer.

Av årsberetningen fremgår det for øvrig at passasjerantallet på 8,5 millioner utenom skoleskyss fordeler disse seg med 90 prosent i Kristiansandsregionen og de øvrige !0 prosentene i resten av fylket.

av Torkelsen, Jan, publisert 27. april 2006 | Skriv ut siden