Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS. Aksjene vil kunne kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per. aksje for til sammen 1,5 millioner kroner. Fylkestinget skal ta endelig stilling til om aksjekjøpet skal gjennomføres 25. april.


 

Fylkeskommunens administrasjon var i januar i møte med styrerepresentanter og ledelsen i Sørlandets Teknologisenter AS (STS) hvor det ble tatt opp kjøp av aksjer. I møtet redegjorde STS for selskapets regionale rolle som nyskapingsaktør for hele landsdelen. Det ble fra representantene fra teknologisenteret fremhevet at legitimiteten til selskapet i utøvelsen av denne virksomheten vil kunne styrkes dersom begge fylkeskommunene tar del i eierskapet.. Aust-Agder fylkeskommune er indirekte på eiersiden gjennom Aust-Agder Næringsselskap AS som har 51 prosent av aksjene.
STS finansierer kommersialiseringstjenester til produkt- og forretningsideer. Videre er selskapet operatør for Norges forskningsråd sitt FORNY-Sør (forskningsbasert nyskaping i landsdelen) og for SIVAs inkubatorprogram. I Vest-Agder har selskapet eierandeler i og/eller avtale med Kristiansand Kunnskapspark, Vennesla Vekst, Lygna Næringshage, Sørlandets Industrisenter og Sjøsanden Næringshage.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. april 2006 | Skriv ut siden