-Fremskrittspartiet har gjennom flere år registrert at prosjekter innen offentlige anskaffelser ofte går med overskridelser i forhold til det budsjett som var grunnlaget for vedtak om iverksettelse. Dette gjelder forøvrig både stat, fylke og kommune, skriver fremskrittspartitrepresentant Ulrik Kalvø innledningsvis i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen. Kalvø ber fylkesordføreren orientere fylkestinget om hvilke tiltak som er tenkt iverksatt slik at fylkestinget får fortløpende økonomiske prosjektkontroll på nåværende prosjekter og andre storprosjekter i fremtiden.

Ulrik Kalvø skriver at overskridelsene skaper en uønsket økonomisk uforutsigbarhet og mangel på økonomisk kontroll hvor resultatet blir manglende respekt for budsjetter. Han peker på at en av de viktigste overordnede oppgaver alltid er økonomikontroll.
På bakgrunn av ovennevnte, stiller han fylkesordføreren følgende spørsmål: -Vil fylkesordføreren med tanke på både pågående og nært forestående prosjekter innen offentlige anskaffelser i Vest-Agder fylke, som eksempelvis videregående skole på Tangen i Kristiansand, orientere fylkestinget om hvilke tiltak som er tenkt iverksatt slik at fylkestinget får fortløpende økonomiske prosjektkontroll på nåværende prosjekter og andre storprosjekter i fremtiden?
Fylkesordfører Thore Westermoen vil svare på interpellasjonen fra Kalvø nå fylkestinget møtes 25. april i Mandal.

av Torkelsen, Jan, publisert 18. april 2006 | Skriv ut siden