Uttalelsen til Bergens Tidende ble gitt da statsråden i går besøkte Sogn og Fjordane og Hordaland hvor det nå er lansert 15 vindkraftprosjekt. Disse har ført til sterke reaksjoner i mange kystmiljø og etablering av folkeaksjonen «Stopp raseringen av kysten».
-Vi må no kome i gang med ei skikkeleg satsing på å byggje ut fornybare energikjelder. Eg er overtydd om at vindkraft i framtida vil bli ei svært viktig energikjelde for landet. Men det er viktig at enkeltprosjekt som no kjem fram blir gitt ei grundig handsaming. I kvart einaste område må vi vurdere nøye kva konfliktar ei utbygging vil føre til, sier statsråden.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. april 2006 | Skriv ut siden