Lindesnes kommune skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. I det inngår planprosjektet ”Den nye veien” som skal integrere en helsefremmende og forebyggende strategi basert på de verdier Folkehelse i Agder har vedtatt. Det vil si fokusering på ressurser mer enn begrensninger, mestring, livskvalitet, mangfold, deltagelse, myndiggjøring og raushet. Utgangspunktet for arbeidet er at kommunen har store utfordringer i forhold til barnevern, uførhet, inntektsnivå, dødelighet, rus og lav utdanning blant enslige forsørgere. Fylkesutvalget bevilget i dag 250.000 kroner i støtte til prosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. april 2006 | Skriv ut siden