-Det er gledelig å se trafikkstatistikken for de tre første månedene i år, sier Terje Damman (H), leder fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i 2006. Tallmaterialet som Vest-Agder Kollektivtrafikk nå legger frem viser at i forhold til samme periode i fjor har det vært en økning i kollektivtrafikken i fylket på hele 12.5 prosent. –Det er flott å kunne konstatere at utviklingen med økningen i antall reisende med kollektivtransportmidler som er registrert de seneste årene fortsetter, sier Damman.

Vest-Agder Kollektivtrafikk viser til at økningen gjelder både i Kristiansand og trafikken til/frabuss_beskjært_mindre nabokommunene Vennesla, Søgne og Songdalen. De aller fleste rutene har økt trafikk, men spesielt de rutene hvor det er foretatt forbedringer de siste årene. Dette gjelder Bussmetroen, rute 15/16 Tinnheia – Lund og rute 17/18 Hellemyr – Tømmerstø i Kristiansand.
-Økningen er viktig i forholdt til ATP- prosjektet (areal og transportprosjektet) i Kristiansandsregionen og i forhold til den statlige ordningen med belønningsmidler som nylig ga Vest-Agder en uttelling på 25 ”belønningsmillioner”. Det viser at Samferdselsdepartementet har tro på prosjektarbeidet innen ATP. Trafikkøkningen viser at vi lykkes med de tiltak som iverksettes, sier hovedutvalgsleder Terje Damman.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. april 2006 | Skriv ut siden