Fylkeseldrerådet ønsker å ta del i arbeidet med utvikling av regionplanen som fylkeskommunene på Agder nå står foran. Med støtte i lov og regelverk har rådet utfordret politisk og administrativ ledelse for å komme i "inngrep" med planprosessen på en adekvat måte. På rådets siste møte 15. mars i år deltok fylkesordfører Thore Westermoen og administrerende direktør ved Sørlandet Sykehus HF Jan Roger Olsen for å dele noen tanker med rådet om prosessen videre. Referat fra angjeldende del av møtet følger nedenfor.

av Peersen, Tor, publisert 3. april 2006 | Skriv ut siden