-Fylkeseldrerådets muligheter for uttalelse til saker som skal til videre behandling er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi ber om en bedring av ”arbeidsrutinene” på dette felt, skriver leder Niels Otto Hægeland  i Vest-Agder Fylkeseldreråd i rådets årsmelding for 2005 som i går ble lagt frem for fylkestinget. Det pekes også på at det nå bør utarbeides et ”Eldrepolitisk program/et eldremanifest”. Fylkeseldrerådet forutsetter å bli med i det fylkesplanarbeidet som nå skal rulleres. -Vi forventer at dette nå blir tatt på alvor, skriver rådet i årsmeldingen.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden