Kristiansand kommune vil skape et nytt Aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Fylkesutvalget godkjente i dag at Vest-Agder fylkeskommune kan inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune om utvikling av et frisklivssenter i Aktivitetssenteret samt om rett til leie av fasiliteter i Aktivitetssenteret.  Leiebeløp vil være på 400 000 kroner.  Planen er at aktivitetssenteret skal åpne 1.april 2010.


 
 

Fylkeskommunen har i vinter inngått avtale med Kristiansand kommune om leie av lokaler for kroppsøvingsundervisning for Kvadraturen skolesenter og Tangen videregående skole i det planlagte aktivitetssenteret. For å realisere den kommunale del av det planlagte senteret, har Kristiansand kommune også satt frem ønske om å inngå en intensjonsavtale om bruk av deler av Aktivitetssenteret i et folkehelseperspektiv.
Et frisklivssenter har hele befolkningen som målgruppe og skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet og sunn livsstil. Sentret skal kunne dra nytte av de fleste av aktivitetssenterets fasiliteter. Frisklivssenteret vil generelt tilby veiledning og oppfølging individuelt og i grupper.
Bakgrunnen for intensjonsavtalen er å se det planlagte Aktivitetssenteret også ut i fra et folkehelseperspektiv. Avtalen vil være et viktig bidrag til oppfølging av partnerskapet ”Folkehelse i Agder”.
I et nasjonalt perspektiv vil Aktivitetssenteret være nyskapende. Verdigrunnlaget for de planlagte aktivitetene i senteret (moro, velvære og rekreasjon) samsvarer godt med de verdier partnerskapet ”Folkehelse i Agder” har vedtatt. Spesielt planene om et frisklivssenter i Aktivitetssenteret er i tråd med nasjonale og regionale målsetninger.

av Torkelsen, Jan, publisert 5. april 2006 | Skriv ut siden